Lua API

Traversing Relationships

Traversing - Relationships

Get the Relationships for a Node

[Relationship] NodeGetRelationships()

Get the Relationships of a Direction for a Node

[Relationship] NodeGetRelationshipsForDirection()

Get the Relationships of a Direction and Type for a Node

[Relationship] NodeGetRelationshipsForDirectionForType()

Get the Relationships of a Direction and Type Id for a Node

[Relationship] NodeGetRelationshipsForDirectionForTypeId()

Get the Relationships of a Direction and Types for a Node

[Relationship] NodeGetRelationshipsForDirectionForTypes()

Get the Relationships of a Type for a Node

[Relationship] NodeGetRelationshipsForType()

Get the Relationships of a Type Id for a Node

[Relationship] NodeGetRelationshipsForDirectionForTypeId()

Get the Relationships of Types for a Node

[Relationship] NodeGetRelationshipsForTypes()

Get the Relationships for a Node by Id

[Relationship] NodeGetRelationshipsById()

Get the Relationships of a Direction for a Node by Id

[Relationship] NodeGetRelationshipsByIdForDirection()

Get the Relationships of a Direction and Type for a Node by Id

[Relationship] NodeGetRelationshipsByIdForDirectionForType()

Get the Relationships of a Direction and Type Id for a Node by Id

[Relationship] NodeGetRelationshipsByIdForDirectionForTypeId()

Get the Relationships of a Direction and Types for a Node by Id

[Relationship] NodeGetRelationshipsByIdForDirectionForTypes()

Get the Relationships of a Type for a Node by Id

[Relationship] NodeGetRelationshipsByIdForType()

Get the Relationships of a Type Id for a Node by Id

[Relationship] NodeGetRelationshipsByIdForDirectionForTypeId()

Get the Relationships of Types for a Node by Id

[Relationship] NodeGetRelationshipsByIdForTypes()